close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE

 • Urząd Zamówień Publicznych RP jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.
   

  Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

   

  Urząd Zamówień Publicznych RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne za granicą, opracował nową zakładkę na stronie internetowej Urzędu „Zamówienia publiczne w innych krajach". W zakładce tej znaleźć można przydatne informacje dotyczące m. in.  dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także praktyczne wskazówki na temat tego jak i gdzie szukać ogłoszeń o przetargach organizowanych przez zamawiających z innych państw oraz w jaki sposób dochodzić swoich praw w procedurach zamówień publicznych.

  W związku z największym zainteresowaniem przetargami w Rumunii, Niemczech, na Litwie i Ukrainie, w zakładce znalazły się  syntetyczne opisy systemów zamówień publicznych tych krajów, jak również linki do instytucji odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Informacje te będą systematycznie uzupełniane o kolejne państwa.

   

  Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych RP: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: