""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE KONTAKTY

 •  

   

  Polska Izba Mleka działa od kwietnia 2008 roku. Jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem. Polska Izba Mleka zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka oraz  jest strategicznym partnerem krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa. Głównym celem organizacji  jest działanie na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa, w tym także poza granicami kraju. Jednym z głównych zadań organizacji jest pomoc w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów handlowych z odbiorcami polskich przetworów mleczarskich na całym świecie. Ogromny akcent pracy kładziony jest na promocję polskich wyrobów mleczarskich. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków Organizacja pełni rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego. 
  Poprzez dostarczanie swoim członkom informacji, wymianę poglądów, analizowanie zachodzących zmian w mleczarstwie na arenie krajowej i światowej, Polska Izba Mleka wpływa na kształt polskiego mleczarstwa. 
  Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładzie nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi politykę rolną. 
  Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa. 
  Polska Izba Mleka to promocja i wymiana nowych idei, m.in. dzięki współpracy ze specjalistami na całym świecie. 
  Działania, jakie podejmowane są na rzecz polskiego mleczarstwa są bardzo szerokie. Skupione są m.in. na intensywnych działaniach lobbingowych oraz innych formach aktywności służących rozwojowi i podnoszeniu konkurencyjności polskiego mleczarstwa.  
  Aktualne działania Polskiej Izby Mleka śledzić można na stronie www.izbamleka.pl – gdzie na bieżąco zamieszczane są najnowsze informacje. 
  W przypadku zainteresowania współpracą z Polską Izbą Mleka proszę o kontakt z Biurem PIM ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok, tel. +48 85 674 73 29, fax.+48 85 874 43 88, e-mail: izba@izbamleka.pl.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: