close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE ADRESY

 • ORGANIZATORZY TARGÓW I WYSTAW

   

  BT1
  Kipsalas iela 8, Riga LV-1048,
  tel.: +371 67065000, 67065006 fax: +371 67065001
  http://www.bt1.lv/, e-mail: info@bt1.lv

  LATEXPO SIA
  Vilandes iela 4-1, Riga LV-1010,
  tel./fax: +371 67284549
  http://www.latexpo.lv/, e-mail: office@latexpo.lv

  PRIMA - Izstažu sabiedriba
  Melngaila iela 1a , Riga LV-1010,
  tel.: +371 67365300; fax: +371 67365301, 67365311
  http://www.prima.lv/, e-mail: info@prima-skonto.lv

  A.M.L.
  Izstažu kompleks „Ramava", Valdlauči, Kekavas pag., Rigas raj., LV-1076,
  tel.: +371 67600409, fax: +371  67600447
  http://www.aml-ramava.lv/, e-mail: office@ams-ramava.lv,

  RASA EKSPO - Izstažu sabiedriba
  Meistaru iela 10/12, Riga LV-1050
  tel.: +371  67213729, fax: +371 67212598
  e-mail: rasa-expo@parks.lv


  INSTYTUCJIE PAŃSTWOWE

   

  Ambasada RP w Rydze
  Mednieku iela 6 B, LV-1010 Riga, tel.: +371 67031500, fax: +371 67031549, http://www.ryga.polemb.net/ , e-mail: ryga.ambasada@msz.gov.pl
   

  Wydział Konsularny - tel.: +371  67031504, fax: +371 67031554, e-mail: ryga.konsulat@msz.gov.pl
   

  Wydział Ekonomiczny -  tel.: +371 67031524, fax: +371 67031549,
  e-mail: ryga.ambasada@msz.gov.pl

   

  Valsts prezidenta kanceleja
  (Kancelaria Prezydenta)
  Pils laukums 3, LV-1900 Riga , tel.: +371 67092106, fax: +371 67092157, http://www.president.lv/
  e-mail: chancery@president.lv

   

  Latvijas Republikas Ministru kabinets
  (Kancelaria Premiera)
  Brivibas bulvaris 36, LV-1520 Riga, tel.: +371  67082800, 67082934, fax: +371  67280469, http://www.mk.gov.lv/  , e-mail: vk@mk.gov.lv

   

  Saeima
  (Sejm)
  Jekaba iela 11, LV-1811 Riga tel.: +371 67087321,  fax: +371  67830333, http://www.saeima.lv/ ,
  email: saeima@saeima.lv

   

  Rigas Dome
  (Urząd Miasta Rygi)
  Ratslaukums 1, LV-1539 Riga, tel.: +371 68000800, 67026101, fax: +371 67026184, http://www.riga.lv/ , e-mail: dome@riga.lv

   

  Arlietu ministrija
  (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
  Kr. Valdemara iela 3, LV-1395 Riga, tel.: +371 67016201, fax: +371 67828121, http://www.am.gov.lv/ , http://www.mfa.gov.lv/  , e-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrija
  (Ministerstwo Gospodarki)
  Brivibas iela 55, LV-1519 Riga, tel.: +371  67013101, fax: +371  67280882, http://www.em.gov.lv/ e-mail: pasts@em.gov.lv

   

  Tieslietu ministrija
  (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Brivibas bulvaris 36, LV-1536 Riga, tel.: +371 67036801, fax: +371 67285575,  http://www.tm.gov.lv/ , e-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

   

  Zemkopibas ministrija
  (Ministerstwo Rolnictwa)
  Republikas laukums 2, LV-1981 Riga, tel.: +371 67027010, fax: +371 67027512, http://www.zm.gov.lv/ ,  e-mail: zm@zm.gov.lv    

   

  Satiksmes  Ministrija
  (Ministerstwo Transportu)
  Gogola iela 3, LV-1743 Riga, tel.: +371 67028205, fax: +371  67820630, http://www.sam.gov.lv/ ,
  e-mail: sat_m@sam.gov.lv   

   

  Finanšu ministrija
  (Ministerstwo Finansów)
  Smilšu iela l, LV-1919 Riga, tel.:  +371 67095405, fax: +371   67095503, http://www.fm.gov.lv/ ,
  e-mail: info@fm.gov.lv

   

  Aizsardzibas ministrija
  (Ministerstwo Obrony)
  Kr. Valdemara iela 10/12, Riga LV-1473, tel. +371 67355114, http://www.mod.gov.lv/, e-mail: Kanceleja@mod.gov.lv

   

  Iekšlietu ministrija.
  (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
  Čiekurkalna 1 linija 1, korp. 2, Riga LV-1026 , tel. +371 67219263,  fax: +371 67829686, http://www.iem.gov.lv/ , e-mail: kanceleja@iem.gov.lv

   

  Izglitibas un zinatnes ministrija
  (Ministerstwo Edukacji i Nauki)
  Valnu iela 2, Riga  LV-1050,  tel. +371 67226209, fax: +371 67223905,  http://www.izm.gov.lv/,
  e-mail: info@izm.gov.lv

   

  Kulturas ministrija
  (Ministerstwo Kultury)
  Kr. Valdemara iela 11a, Riga  LV-1364,  tel. +371 67078110,  fax: +371 67078107,  http://www.km.gov.lv/ ,  e-mail: pasts@km.gov.lv

   

  Labklajibas ministrija
  (Ministerstwo Dobrobytu)
  Skolas iela 28,  Riga LV-1331,  tel. +371 67021600,  fax: +371 67276445,  http://www.lm.gov.lv/ ,
  e-mail: lm@lm.gov.lv  

   

  Regionalas attistibas un pašvaldibu lietu ministrija
  (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i  Spraw Samorządowych)
  Lačpleša iela 27, Riga LV-1011, tel. +371 67770401,  fax: +371 67770479,  http://www.raplm.gov.lv/ , e-mail: pasts@raplm.gov.lv

   

  Veselibas ministrija
  (Ministerstwo Zdrowia)
  Brivibas iela 72, Riga LV-1011, tel. +371  67876000, fax: +371 67876002,  http://www.vm.gov.lv/ ,
  e-mail: vm@vm.gov.lv

   

  Vides ministrija
  (Ministerstwo Środowiska)
  Peldu iela 25, Riga LV-1494, tel. +371 67026448, fax: +371 67820442,  http://www.vidm.gov.lv/ ,
  e-mail: pasts@vidm.gov.lv

   

  Bernu un gimenes lietu ministrija 
  (Ministerstwo ds. Dziecięcych i Rodzinnych)
  Basteja bulvaris 14, Riga LV-1050, tel. +371 67356497,  fax: +371 67356464, http://www.bm.gov.lv/, e-mail: pasts@bm.gov.lv

   

  Latvijas instituts
  (Instytut Łotewski)
  Elizabetes iela 57, Riga LV-1050, tel.+371 67503663, fax: +371 67503669, http://www.li.lv/ , e-mail: info@li.lv

   

  Latvijas Banka
  (Centralny Bank Łotwy)
  Kr. Valdemara iela 2a, Riga LV-1050, tel. +371 67022300, fax: +371  67022420,  http://www.bank.lv/ , e-mail: info@bank.lv

   

  Valsts Kase
  (Skarb Państwa)
  Smilšu iela 1, Riga LV-1919,  tel. +371 67094222,  fax: +371 67094220,  http://www.kase.gov.lv/
  e-mail: kase@kase.gov.lv

   

  Valsts Ienemumu dienests
  (Państwowa Służba Dochodowa)
  Smilšu iela 1, Riga LV-1978,  tel. +371 67028703,  fax: +371 67028704,  http://www.vid.gov.lv/
  e-mail: kanceleja.ca@vid.gov.lv

   

  VID Galvena muitas parvalde
  (Główny urząd ceł)
  11. novembra krastmala 17, Riga LV-1841, tel .+371 67507252, http://www.vid.gov.lv/
  e-mail: andis.drulle@vid.gov.lv , konsultacji celne: tel. +371 67507254

   

  Rigas Muitas Regionala iestade, Autokravu noformešanas muites kontroles punkts
  (Dział Ładunków Samochodowych UC,  Regionalnego wydziału  m. Rygi)
  Maskavas  iela  427a, Riga LV-1063, tel. +371 67084120, 67084116, fax: +371  67266932,
  e-mail: MKP0206_mp@rm.vid.gov.lv

   

  Latvijas Investiciju un attistibas agentura
  (Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju)
  Perses iela 2, Riga LV-1442, tel. +371 67039499, fax: +371  67039401, http://www.liaa.gov.lv/,
  e-mail: liaa@liaa.gov.lv

   

  Nodarbinatibas Valsts Agentura
  (Państwowa Agencja Zatrudnienia)
  Kr. Valdemara iela 38 k-1, Riga LV-1010, tel. +371 67021706,  fax: +371 67021806,  http://www.nva.gov.lv/,  e-mail: nva@nva.gov.lv

   

  Pilsonibas un migracijas lietu parvalde
  (Urząd  ds. Obywatelstwa i Spraw Migracji)
  Čiekurkalna 1 linija 1, korp. 3, Riga LV-1026, tel. +371 67588675, fax. +371 67829825,  http://www.pmlp.gov.lv/  , e-mail: pmlp@pmlp.gov.lv

   

  Latvijas Republikas Uznemumu Registrs
  (Rejestr Przedsiębiorstw RŁ)
  Perses iela  2, LV-1011 Riga,  tel. +371 67031703, fax: +371 67031793, http://www.ur.gov.lv/
  e-mail: info@ur.gov.lv

   

  Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas kamera
  (Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa)
  Kr. Valdemara iela 35, Riga LV-1010,  tel.: +371 67225595, fax: +371 67820092,  http://www.chamber.lv/ , e-mail:info@chamber.lv

   

  Centrala Statistikas parvalde
  (Centralny Urząd Statystyczny)
  Lačpleša iela 1, Riga LV-1301,  tel. +371  67366803, fax: +371 67830137,  http://www.csb.lv/ 
  e-mail: info@csb.gov.lv

   

  Iepirkumu Uzraudzibas birojs
  (Biuro Nadzoru Zakupów)
  Eksporta iela 6, Riga LV-1010,  tel. +371  67326719, fax: +371 67326720,  http://www.iub.gov.lv/
  e-mail: pasts@iub.gov.lv

   

  Finansu un Kapitala Tirgus Komisija
  (Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego)
  Kungu iela 1, LV-1050, Riga,  tel: +371 67774800, fax: +371  67225755, http://www.fktk.lv/ ,
  e-mail: fktk@fktk.lv

   

  Zalu valsts agentura
  (Łotewska Agencja Leków)
  Jersikas iela 15, Riga LV-1003, tel. +371 67078424, 29447659, fax: +371 67078428,  http://www.vza.gov.lv/ , e-mail: info@vza.gov.lv

   

  Rigas  Turisma koordinacijas un informacijas centrs
  (Centrum Informacji i Koordynacji Turystycznej m. Rygi)
  Ratslaukums 6, Riga LV-1050, tel. +371  67037900, fax: +371 670037910
  e-mail: tourinfo@riga.lv

   

  Rigas  Turisma koordinacijas un informacijas centra Varšavas filiale
  (Warszawska filia Centrum Informacji i Koordynacji Turystycznej m. Rygi )
  Pl. Zbawiciela 5, 00-651, Warszawa,  tel. + 48 22 6212257,
  e-mail: rigatourinfo@wp.pl

   

  Valsts SIA Latvijas Sertifikacijas Centrs
  (Państwowa Sp. z o.o., Centrum Certyfikacji na Łotwie ) - dot. artykułów spożywczych, kosmetyków, paliwa, zabawek, produktów chemicznych, alkoholi, wyrobów tytoniowych oraz tekstylnych.
  Lačpleša iela 87, Riga LV-1011, tel. +371  67217817, 29203180, fax: +371 67217820, http://www.latsert.lv/ ,
  e-mail: info@latsert.lv

   

  Latvijas Standarts SIA
  ( Łotewski Centrum Standaryzacji)
  Kr. Valdemara iela 157, Riga LV-1013, tel.: +371 67317308, fax: +371 67371324, http://www.lvs.lv/
  e-mail: lvs@lvs.lv

   

  Latvijas  Nacionalais metrologijas centrs SIA
  (Państwowy Urząd Miar)
  Kr. Valdemara iela 157, Riga LV-1013, tel.: +371 67378165, fax: +371 67362805, http://www.lnmc.lv/ , e-mail: info@lnmc.lv

   

  Valsts Zivsaimniecibas Parvalde
  (Państwowy Urząd Rybołówstwa)
  Republikas laukums 2 - 14, Riga LV-1010, tel.: +371 67323877, fax: +371 67334892

   

  Latvijas Zinatnu akademijas sertifikacijas centrs
  (Urząd Certyfikacji Akademii Nauk RŁ)
  Akademijas laukums l - 602, LV-1524, Riga, tel. +371 67225996, 67212807  fax: +371 67212807

   

  Celu Satiksmes Drošibas Direkcija AS
  (Dyrekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
  Miera iela 25, Riga LV-1001, tel. +371 67025777, 67025757, fax: +371 67860260,  http://www.csdd.lv/  , e-mail: office@csdd.gov.pl

   

  VAS Latvijas Valsts celi
  (Dyrekcja Dróg Państwowych)
  Gogola iela 3, Riga LV-1050, tel. +371 67028169, 67028170, fax: +371 67028171,   http://www.lvceli.lv/ ,
  e-mail: lvceli@lvceli.lv

   

  Valsts Obligatas Apdrošinašanas Valsts Agentura,
  (Państwowa Agencja Ubezpieczenia Zdrowia),
  Cesu iela 31-6, Riga LV-1012, tel.+371  67043700, 80001234, fax: +371 67043701,  http://www.voava.gov.lv/, e-mail: voava@voava.gov.lv

   

  Veselibas Statistikas un medicinas tehnologiju valsts agentura
  (Państwowa Agencja Statystyki Zdrowia i Technoloii Medycznych)
  Duntes iela 12/22, Riga LV-1005, tel.+371 67501590, fax: +371  67501591, http://www.vsmtva.gov.lv/ , e-mail: agentura@vsmtva.gov.lv


  PRZEDSTAWICIELSTWA  ORGANIZACJI  MIĘDZYNARODOWYCH  NA ŁOTWIE

   

  Eiropas Komisijas parstavnieciba Latvija
  (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Łotwie)
  Aspazijas bulvaris 28 - 3 st, Riga LV-1050, tel. +371 67085460, fax: +371 67085470, http://www.eiropainfo.lv/http://www.esmaja.lv/, e-mail: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

   

  Eiropas Savienibas informacijas agentura
  (Centrum Informacji Unii Europejskiej)
  Aspazijas bulvaris 28 - 2 st, Riga LV-1050,  tel. +371 67212611, fax: +371 67223063, http://www.esia.gov.lv/  , e-mail: esia@esia.gov.lv 


  STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE BRANŻOWE

   

  Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas kamera
  (Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa)
  K. Valdemara iela 35, Riga LV-1010, tel.: +371 67225595, fax: +371 67820092,  http://www.chamber.lv/ , e-mail: info@chamber.lv

   

  Latvijas Pašvaldibu savieniba
  (Stowarzyszenia Samorządów lokalnych Łotwy)
  Maza Pils iela 1, LV-1050, Riga tel.371 67226536, 29446566, fax: +371 67212241, http://www.lps.lv/ ,
  e-mail: lps@lps.lv  

   

  Latvijas darba deveju konfederacija
  (Konfederacja Pracodawców Łotwy)
  Vilandes iela 12-1, Riga LV-1010, tel.+371 67225162, fax: +371 67224469, http://www.lddk.lv/ ,
  e-mail: lddk@lddk.lv

   

  Latvijas Komercbanku asociacija
  (Łotewskie Stowarzyszenie Banków Komercyjnych)
  Perses iela 9/11, Riga LV-1011,  tel.: +371  67284528, fax: +371 67828170, http://www.bankasoc.lv/
  e-mail: mailto:office@bankasoc.lv

   

  Latvijas Apdrošinataju asociacija
  (Łotewskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli)
  Kr. Valdemara iela 149, Riga LV-1013, tel.+371  67360898, fax: +371 67360838, http://www.laa.lv/ ,
  e-mail: office@laa.lv

   

  Latvijas Turisma agentu asociacija
  (Stowarzyszenie Agencji Turystycznych na Łotwie),
  Skolas iela 3-201, Riga LV-1010, tel./fax: +371 67210065,  http://www.alta.net.lv/ ,
  e-mail: alta.assoc@apollo.lv    

   

  Latvijas Ostu asociacija
  (Stowarzyszenie Portów Łotwy)
  Aldaru iela 6, Riga LV-1050, tel.+371 29298235, fax: +371 67820523,

   

  Latvijas Tirgotaju asociacija,
  (Stowarzyszenie Handlowców Łotwy)
  Bruninieku iela 12 - 9, Riga LV-1001, tel.+371 67297372, fax: +371 67039401
  http://www.lta.lv/ , e-mail: ta@bkc.lv    

   

  Latvijas nekustamo ipašumu darijumu asociacija Lanida
  (Łotewskie Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości)
  Elizabetes iela 45/47-305, Riga LV-1010, tel. +371 67332034, fax: +371  67331303, http://www.lanida.lv/ , e-mail: lanida@lanida.lv

   

  Latvijas mazo un videjo uznemumu Konfederacija
  (Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
  Lačpleša iela  41a , Riga LV-1011, tel. kom. +371 29515765, e-mail: erozencveigs@inbox.lv

   

  Latvijas Partikas uznemumu federacija
  (Federacja Przedsiębiorstw Przetwórstwa Spożywczego)
  Bauskas iela 180, Riga LV-1004, tel.+371 67808968, fax: +371 67808969, kom. +371  29485677, http://www.lpuf.lv/ , e-mail: ligita_puf@delfi.lv

   

  Lauksaimnieku organizaciju sadarbibas padome
  (Rada Współpracy Organizacji Rolniczych),
  Republikas lauk. 2 - 502, Riga LV-1981, tel.+ 371 67027274, fax: +371 67027243,
  http://www.losp.lv/ , e-mail: losp@losp.lv  

   

  Biedriba  „Autoparvadataju Asociacija "Latvijas Auto""
  (Łotewskie Stowarzyszenie Przewoźników )
  Vesetas iela 9, Riga LV-1013, tel.+371-67389267, 67389270, fax: +371 67389677,
  http://www.lauto.lv/ , e-mail: lauto@lauto.lv    

   

  Latvijas Kokrupniecibas Federacija
  (Łotewska Federacja Przymysłu Dzrewnego)
  Skaistkalnes iela 1, Riga LV-1004,  tel.: +371 67067371, fax: +371 67860268,  http://www.latvianwood.lv/,  e-mail: latvianwood@latvianwood.lv

   

  Latvijas Degvielas tirgotaju asociacija
  (Łotewskie Stowarzyszenie Handlowców Paliwa)
  Citadeles iela  7 k.43, Riga LV-1010, tel. +371 67320229, fax: +371 67320228,
  http://www.ldta.lv/ , e-mail: birojs@ldta.lv

  Latvijas Buvnieku asociacija
  (Stowarzyszenie Budowlanych Łotwy)
  Grecinieku iela 22/24-201, LV-1050 Riga, tel.: +371 67228584, fax: +371 67210023,  
  http://www.building.lv/ , e-mail: lba@latnet.lv

  Latvijas Buvmaterialu tirgotaju asociacija,
  (Stowarzyszenie Handlowców Materiałów Budowlanych)
  Ganibu dambis 7a, Riga LV-1045, tel./fax:+371 67322288, http://www.lbta.lv/ ,
  e-mail: lbta@mailbox.riga.lv

   

  Latvijas Buvmaterialu ražotaju asociacija,
  (Stowarzyszenie Producentów Materiałów Budowlanych)
  Kr.Barona iela 99/1a, Riga LV-1012, tel.+371 67314786, fax: +371 67271541, http://www.lbra.lv/

   

  Latvijas Logu un durvju ražotaju asociacija
  (Stowarzyszenie Producentów Drzwi i Okien)
  Kr. Barona iela 99/1a, Riga LV-1012, tel./fax: +371 67316991, http://www.lldra.lv/ ,
  e-mail: lldra@lldra.lv  

   

  Vieglas rupniecibas uznemumu Asociacija
  (Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lekkiego)
  Elizabetes iela 2 - 420, LV-1010 Riga , tel./fax: + 371 67039745, http://www.vrua.lv/ ,
  e-mail: info@vrua.lv   

   

  Elektrotehnikas un elektronikas rupniecibas asociacija
  (Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego i Elektrotechnicznego)
  Dzirnavu iela 93, Riga LV-1011, tel. +371  67288360, fax: +371 67288390, http://www.letera.lv/ ,
  e-mail: letera@latnet.lv  

  Latvijas informacijas tehnologiju un telekomunikaciju asociacija
  (Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji)
  Stabu iela 47-1, Riga LV-1011, tel.+371 67311821, 67314059, fax: +371 67315567, http://www.litta.lv/ ,e-mail: litta@dtmedia.lv

   

  Latvijas Amatniecibas kamera
  (Łotewska Izba Rzemiosła)
  Amatu iela 5, Riga LV-1050, tel.+371 67213007, fax: +371 67213927, http://www.lak.lv/  ,
  e-mail: lak@lak.lv

   

  Latvijas Poligrafijas uznemumu asociacija
  (Stowarzyszenie Łotewskich Przedsiębiorstw Poligraficznych)
  Lačpleša iela 43/45, Riga LV-1011, tel./fax: +371 67282447,  http://www.lpua.lv/     ,
  e-mail: ieva@lpua.lv

   

  Latvijas viesnicu un restoranu asociacija.
  (Stowarzyszenie biznesu Hotelarskiego i Restauracyjnego na Łotwie)
  Čaka iela 55 -223, Riga LV-1011, tel.+371  67014131, fax: +371  67014132, http://www.hotelsinlatvia.lv/ , e-mail: info@hotel.lv  

   

  Mašinbuves un metalapstrades uznemumu asociacija.
  (Stowarzyszenie Przemysłu Mechanicznego Budowy Maszyn i Obróbki Metalu)
  Ezermalas iela 6, Riga LV-1006, tel.+371 67554825, fax: +371  67089776, http://www.masoc.lv/ ,
  e-mail: masoc@apollo.lv ,

   

  Latvijas Kimijas un farmacijas uznemeju asociacija
  (Łotewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Branży Chemicznej i Farmaceutycznej)
  Brivibas iela 40-41, Riga LV-1050, tel.+371  67298683, fax:+371 67298693, http://www.lakifa.lv/
  e-mail: kalifa@lakifa.lv

   

  Latvijas datortehnologiju asociacija,
  (Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Komputerowych)
  Terbatas iela  28, Riga LV-1011, tel./fax:+371 67283626, http://www.itnet.lv/
  e-mail: dzintars.zarins@dozimetrs.lv

   

  Latvijas Iepakotaju asociacija
  (Stowarzyszenie Producentów Opakowań)
  Vienibas gatve 11, Riga LV-1004, tel.: +371 67326597, 29884515, fax: +371  67508307,
  http://www.packaging.lv/  , e-mail: packaging@packaging.lv    

   

  Latvijas Galas ražotaju un galas parstradataju asociacija.
  (Łotewskie Stowarzyszenia Producentów Mięsa  i Przetwórstwa Mięsnego),
  Dzirnavu iela 42, Riga LV-1010, tel.+371 67289605

   

  Latvijas Elektroenergetiku un energobuvniecibas asociacija,
  (Łotewskie Stowarzyszenie Elektroenergetyczne)
  Šmerla iela 1, Riga LV-1006, tel./fax:+371 67240642 , http://www.bleea.lv/, e-mail: info@bleea.lv

   

  Latvijas Olu ražotaju un putnkopibas asociacija,
  (Stowarzyszenie Producentów Jaj i hodowli drobiu)
  Rigas- Bauskas  šos. 43 km, p/n Iecava, Iecavas pag., Bauskas raj., LV-3913
  tel. +371 63943834

   

  Latvijas Arhitektu savieniba,
  (Stowarzyszenie Architektów Łotwy)
  Tornu iela 11, Riga LV-1050, tel.+371 67212802, fax: +371 67223902, e-mail: latarch@latnet.lv

   

  Latvijas Ārstu biedrība
  (Stowarzyszenia lekarzy)
  Skolas iela 3, Riga LV-1010, tel.+371 67220661, fax: +371 67220657,
  http://www.arstubiedriba.lv/ e-mail: lab@arstubiedriba.lv

   

  Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija,
  (Stowarzyszenie Lekarzy Rehabilitologów Łotwy)
  Asaru prospekts 61, Jurmala, Rigas raj., LV-2008 , tel.+371 67147299

   

  Latvijas Kosmetiku un Kosmetologu asociacija,
  (Stowarzyszenie Kosmetologów) 
  J. Asara iela 5, Riga LV-1009, tel.+371 67313137, 22847474, http://www.kosmetikasskola.lv/, e-mail: info@kosmetikasskola.lv   


  BIURA  PRAWNICZE

   

  "B2B", Grēcinieku iela 8, Rīga, LV-1050, tel.+371 67283391, fax: +371 67240697
  http://www.b2b-birojs.lv/  , e-mail: birojs@b2b-birojs.lv ,

   

  "INKASSO LATVIA", SIA, Meža iela  4, Riga  LV-1048, tel.+371 67612055, 67612228,
  fax: +371 67612059, http://www.inkassolat.lv/ , e-mail: info@inkassolat.lv

   

  "Raidla Lejinš & Norcous", biuro adwokatskie, K.Valdemara iela 20 - 2, 3.st., Riga LV-1010, tel.+371 67240689

   

  "Rozenfelds un partneri", biuro adwokatskie, Blaumana 11/13 - 8, Riga LV-1011,
  tel.+371  67821563, fax: +371 67242202, http://www.rozenfelds.lv/ , e-mail: law@rozenfelds.lv

   

  "Tiesību konsultāciju birojs" SIA, K. Valdemara iela 57/59 - 17a, Riga LV-1010,
  tel.+371 67450460, fax: +371  67450461, http://www.tkbjuristi.lv/ ,e-mail: info@tkbjuristi.lv   

   

  "Komercdarbības aizsardzības birojs" SIA, Cesu iela 31 k.2 - 1st., Riga LV-1012,
  tel.+371  26807953, 67375091  fax: +371  67375096, e-mail: office@kab.lv


  FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW NA ŁOTWIE

   

  „WorkingDay Latvia" SIA, Terbatas iela 53-4, Riga LV1011, tel.+371 67803366,
  fax: +371  67290222, http://www.workingday.lv/ , e-mail: info@workingday.lv

   

  "Adros Baltija" SIA, Valdemāra iela 34 - 8, Rīga LV-1012, tel.+371 67843815, fax: +371  67843816, http://www.adros.lv/ ,e-mail: info@adros.lv ,  e-mail: nbelik@adros.lv

   

  "CV Online Latvia", Antonijas iela 24 - 6, Riga , LV-1010, tel.+371  67356110,
  fax: +371  67356113,   http://www.cv.lv/, e-mail: info@cv.lv

   

  "HILL International Latvia" SIA, Elizabetes iela  9 - 3, Riga LV-1010, tel.+371 29355935,  fax: +371  67213133  , http://www.hill-international.lv/ , e-mail: info@hill-international.lv

   

  "Komunikaciju darbnica" SIA, Mūkusalas 41b - 317, Rīga LV-1004, tel.3+71 67457444,
  fax: +371  67457475, http://www.kdarbnica.lv/ , e-mail: serviss@kdarbnica.lv

   

  AMG Vollars SIA, A.Čaka iela 32 - 2, Riga LV-1035, tel./fax:+371  67217219, http://www.vollars.lv/ ,e-mail: amg@vollars.lv

   

  CEF Recruitment SIA, Stabu iela 6 - 4, Riga LV-1010, tel.+371 67803355, 67803354,
  fax: +371  67803353, , http://www.cel.lv/ , e-mail: office@cel.lv

   

  Domlats SIA, Terbatas iela 10/12, Riga LV-1050, tel.+371  67284590, fax: +371 67284591,
  http://www.domlats.lv/ , e-mail: domlats@domlats.lv

   

  Manpower Latvia, Ausekļa iela 5 - 12, Rīga LV-1010, tel.+371 67852920, fax: +371  67852921, kom.+371 27024115, http://www.manpower.com/ , e-mail: aigars.jegers@manpower.se


  ORGANIZATORZY MISJI GOSPODARCZYCH

   

  „Intermarketings SIA", Valdeku iela 4, Riga LV-1004, Latvia
  tel. +371 67808498, fax: +371  67808490, tel. kom +371-29232674, e-mail: rumba@latnet.lv
  Dyrektor: Maris RUMBA

   

  Polskie Centrum Informacji na Łotwie, Rupniecibas iela 11-20, Riga LV-1010,
  tel.+371 67323265, 67324423 fax: +371  67323208, http://www.polinfo.lv/, e-mail: pc@inbox.lv,
  e-mail: fredis@interia.pl

   

  Salamon Consulting, ul. Pułaskiego 65A, 16-400 Suwałki, tel.+48 87 5650099, fax: .+48 87 5633400, http://www.salamon.net.pl/ , e-mail: info@salamon.pl.  Dyrektor: Piotr Laskowski

   

  TETO-LEDER, ul. Mostowa 16/18 lokal 2, 00-260 Warszawa, tel./fax: +48 22 8310786, tel. kom.+48 50 2288372, e-mail: tetolede@post.pl  , Dyrektor Tomasz Tomaszewski 


  POMOC PRAWNA W EGZEKWOWANIU NALEŻNOŚCI

   

  (usługi prawne, konsultacje)

  Prawnik Jerzy Moczulski, Valnu iela 47, LV-1050, tel./fax:+371 67214590, kom.371-29205230 (doradztwo w języku polskim)               
   

  A.B. Pluss"SIA, Murjanu iela 23, Riga LV-1024, tel:+371 29561694, fax: :+371  67523459

   

  „Nika Serviss", Lačpleša iela 13c - 49,  Riga LV-1010,  tel./fax:+371 67284880, tel.371-28443980, e-mail: birojs@nikaserviss.lv  , Anatolij Trocenko (doradztwo w  języku polskim)

   

  Konsultatīva sabiedrība "Conventus", Maskavas iela 450, Rīga, LV-1063,
  tel.+371 67800590, tel./fax: :+371 67800592, http://www.conventus.lv/ , e-mail: info@conventus.lv

   

  BALT RISK , Lokomotives iela 34, Riga LV-1057, tel.+371 67323470, fax: :+371 67508359,
  http://www.balt-risk.lv/ ,e-mail: risk@balt-risk.lv

   

  "Visa Verte" SIA, E. Smiļģa iela 26, Rīga LV-1002, tel.+371 67201300, fax: 67201304,
  http://www.visaverte.lv/ , e-mail: visaverte@visaverte.lv

   

  "ILC", SIA, Stabu iela 53-3, Riga LV-1011, tel.+371 67296722, kom.+371 28772277,
  fax: +371 67296723, http://www.ilc.lv/ , e-mail: ilc@ilc.lv

   

  Intrum Justitia SIA, K. Ulmaņa gatve 2, Rīga LV-1004, tel.+371 67332877, fax: :+371 67331155, http://www.intrum.lv/ , e-mail: intrum@intrum.lv

   

  Lindorff oy Latvijas filiale, Kalku iela 15, Riga LV-1050, tel.+371 67814610, fax: :+371 67814611,  http://www.lindorff.lv/ , e-mail: inkasso@lindorff.lv


  WYWIADOWNIE GOSPODARCZE

   

  Lursoft (wywiadownia dot. informacji o przedsiębiorstwach)
  Matisa iela  8, Riga LV-1001, tel.+371 67844277,  fax: :+371 67844303, http://www.lursoft.lv/ ,
  e-mail: sekretare@lursoft.lv  ,

   

  Creditinform, Skanstes iela 13, Riga LV-1013, tel.+371 67501030, 67501044,  fax: :+371 
  67501040, http://www.creditreform.lv/ ,  e-mail: office@creditreform.lv  


  WYBRANE POZYCJE PRASY ŁOTEWSKIEJ

   

  DIENA
  Nakład: 45.930 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku łotewskim.
  Adres: Mukusalas iela 15, Riga LV-1004, tel.+371  67063100, fax: +371 67063169
  http://www.diena.lv/  , e-mail: diena@diena.lv , tautas_balss@diena.lv
  Dział reklamy: tel.+371 67063181, 67063182, 76063184, fax: +371 67063169,
  e-mail: reklama@diena.lv , pieteikumi@diena.lv

   

  DIENAS BIZNESS
  Nakład: 11.000 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku łotewskim.
  Adres: Terbatas  iela 30, Riga LV-1011, tel.+371 67084444, fax: +371 67084445,
  http://www.db.lv/  , e-mail: bizness@db.lv
  Dział reklamy: tel. +371 67084464, fax: :+371 67084433, e-mail: reklama@db.lv

   

  LATVIJAS AVIZE
  Nakład:  46.750 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku łotewskim.
  Adres: Dzirnavu iela 21, Riga LV-1010, tel. +371 67096600, fax: +371 67096645
  http://www.la.lv/    ,  e-mail:redakcija@la.lv
  Dział reklamy: tel.+371 67096699, 67096361, fax:+371  67096670, e-mail: reklama@la.lv

   

  NEATKARIGA RITA AVIZE
  Nakład: 29.000  egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku łotewskim.
  Adres: Cesu iela 31/2, Riga LV-1012, tel. +371 67886801, fax: 67886838
  http://www.nra.lv/    , e-mail:redakcija@nra.lv
  Dział reklamy: tel.+371 67886715, fax: 67886734

   

  TELEGRAF
  Nakład: 10 000  egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku rosyjskim.
  Adres: Elijas iela 17, Riga LV-1050, tel. +371 67886500, fax: +371 67886515
  http://www.telegraf.lv/ , e-mail: telegraf@telegraf.lv
  Dział reklamy: tel. +371 67886521, fax: +371 67886525

   

  BIZNESS&BALTIJA
  Nakład: 12 000 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku rosyjskim.
  Adres: Kr.Valdemara iela 149, Riga LV-1013, tel. +371 67033047, fax: +371 67033040
  http://www.bb.lv/ , e-mail: bb@.bb.lv
  Dział reklamy: tel. +371 67033011, fax: +371 67033010, e-mail: ads@bb.lv

   

  CZAS
  Nakład: 17 200 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku rosyjskim.
  Adres: Peldu iela 15, Riga LV-1050, tel. +371  67088712, fax: +371 67211067
  http://www.chas-daily.com/ , e-mail:chas@chas-daily.com
  Dział reklamy: tel.+371 67088790

   

  VESTJI
  Nakład: 20 170 egzemplarzy. Dziennik ogólnokrajowy w języku rosyjskim.
  Adres: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tel. +371 67068150, fax: +371 67068151
  http://www.ves.lv/ ,  e-mail: sm@fenster.lv
  Dział reklamy: tel. +371 67068100, fax: +371 67068101

   

  KARJERA
  Nakład: 10.000 egzemplarzy. Kwartalnik ogólnokrajowy w języku rosyjskim. Adres: Elizabetes iela 31, Riga LV-1010, tel.+371 67504230, fax: +371 67504225, kom. +371 26404299 e- mail: karjera.maket@inbox.lv

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: