close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNA

 •  

  W 2017 roku Łotwa osiągnęła największy od kilku lat wzrost gospodarczy 4,5%. Wartość PKB wyniosła 26,9 mld EUR, z czego wytworzonych usług 17,3 mld EUR, dóbr 6,2 mld EUR, a subsydiów i podatków 3,4 mld EUR. Sektorami gospodarki łotewskiej o największym udziale w PKB w I kwartale 2018 roku były: usługi - 74,5%, w tym handel hurtowy i detaliczny – 14%; transport i logistyka – 8,8%; handel nieruchomościami – 13,6%; działalność ICT – 5,3%; działalność naukowo-techniczna – 5%; finanse i ubezpieczenia – 3,5% i inne. Pozostałe sektory: produkcja - 12,8%, przemysł wydobywczy i energetyczny (gł. produkcja energii elektrycznej) – 5,1%, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 3,5%, budownictwo – 4,2%. Łotwa w ciągu ostatnich kilku lat przekształciła się z państwa przemysłowo-rolniczego w gospodarkę o dominującym udziale sektora usług gł. w handlu, transporcie i usługach finansowo-bankowych. Rząd prowadzi politykę mającą na celu stabilizację gospodarki narodowej po okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, pobudzanie produkcji krajowej, realizację restrykcyjnej polityki fiskalnej oraz zmniejszanie deficytu bilansu handlowego (polityka proeksportowa).

  Obroty handlowe w 2017 roku wyniosły 25,4 mld EUR i wzrosły o 12,4% r/r. Eksport zbliżył się do poziomu 11,4 mld EUR (wzrost 10%), a import przekroczył 14 mld EUR (wzrost 14,5%). Największy wzrost r/r odnotowano w przypadku eksportu warzyw (200%), produktów mineralnych (20%), przetworzonej żywności (15%) oraz produktów chemicznych (15%), jak również w przypadku importu podstawowych metali (30%), urządzeń elektrycznych (20%), aut i części samochodowych (11%). Najczęstszym kierunkiem łotewskiego eksportu w 2017 roku pozostały LT (17,6%), EE (11,5%), RU (10,7%), DE (7,2%), SE (5,6%), natomiast źródłem importu – LT (17,4%), DE (11,4%), PL (8,7%), RU i EE (po 8,3%). 

  Ceny konsumenckie wzrosły w grudniu 2017 r. o 2,2% r/r, z czego towarów o 2,0%, a usług o 2,6%. W IV kw. 2017 r. udało się uzyskać dodatnie saldo rachunku bieżącego w wysokości 113 mln EUR, co stanowiło 1,6% PKB. Skumulowana wartość wszystkich BIZ pod koniec 2017 roku wyniosła 14,4 mld EUR i zmniejszyła się w IV kw. 2017 r. o 70 mln EUR.

  Średnia płaca brutto w 2017 r. wyniosła 926 EUR (wzrost 7,9% r/r), a przy uwzględnieniu wzrostu cen konsumenckich realne wzrost płac wyniósł 4%. W sektorze prywatnym średnie płace kształtowały się na poziomie 915 EUR (wzrost 8,3% r/r), a w sektorze publicznym 951 EUR (wzrost 7,4% r/r). Bezrobocie pod koniec 2017 r. wyniosło 8,7% (spadek 0,9 pp. r/r), z czego wśród kobiet 7,7%, a wśród mężczyzn 9,8%. Bez pracy pozostało 85,4 tys. osób (spadek 10,4% r/r).

  ·       

   Wyszczególnienie

  2017 Q1

  2017 Q2

  2017 Q3

  2017 Q4

  2018 Q1

  1. Tempo wzrostu PKB w %

  4,2

  4,9

  6,2

  4,7

  5,1

  2. Inflacja w %

  2,8

  3,0

  2,9

  2,2

  2,2

  3. Inwestycje zagraniczne (netto) w mln EUR

  156

  160

  394

  -70

  157

  4. Bezrobocie w %

  9,4

  8,9

  8,5

  8,1

  8,2

  5. Tempo wzrostu eksportu w %

  0,3

  13,1

  7,9

  6,7

  11,0

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: