close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 •  

  Wydobyć akt stanu cywilnego może osoba, której akt dotyczy, rodzice lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, krewni osoby zmarłej.

  Wymagane dokumenty:

   

  - paszport lub dowód osobisty – oryginał,

  - upoważnienie – oryginał, w przypadku osoby upoważnionej,

  - wniosek.

   

  Termin realizacji - miesiąc od daty wpływu wniosku i uiszczenia opłaty w wysokości 2 euro.

   

  Sposoby złożenia wniosku:

   

  - faksem, wysyłając do dowolnego USC na Łotwie,

  - osobiście, składając wniosek w dowolnym USC na Łotwie,

  - korespondencyjnie, wysyłając pocztą do dowolnego USC na Łotwie,

  - elektronicznie na portalu: http://www.e-pakalpojumi.lv/

   

  Informacja o sposobie uzyskania aktów stanu cywilnego umieszczona jest na stronie: https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD001000AJ0011.

   

  W celu wydobycia zaświadczenia z archiwum (Łotewskie Archiwum Narodowe) wymagane jest  złożenie  wniosku (można wypełnić formularz archiwum lub sporządzić w dowolnej formie).

   

  We wniosku należy podać:

   

  1. Dane wnioskodawcy: osoby fizyczne – imię, nazwisko ( nazwisko wcześniej używane), adres zamieszkania, instytucje - nazwa, nr rej., adres.
  2. Pytanie - krótki opis, miejsce, czas.
  3. Udzielenie odpowiedzi w formie zaświadczenia czy kopia dokumentu.
  4. Nazwa instytucji, dla której wymagane jest zaświadczenie oraz jakiej sprawy dotyczy.
  5. Sposób dostarczenia zaświadczenia: pocztą, na adres poczty elektronicznej lub odbiór osobisty.
  6. Wniosek składa się w dowolnej jednostce ŁAN, pocztą lub elektronicznie.

   

  W przypadku wydobycia dokumentu dotyczącego innej osoby wymagane jest upoważnienie lub kopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo ( w przypadku osoby nieżyjącej).

   

  Usługi archiwum są płatne.

  Zaświadczenie wydawane jest po uiszczeniu opłaty.

  Link do strony Łotewskiego Archiwum Narodowego: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=178&mainId=128

   

  Wszystkie informacje i wnioski są jedynie w języku łotewskim, więc można skorzystać z pośrednictwa konsula, co wiąże się z opłatą w wysokości  30 euro.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: