close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE ŁOTEWSKIM

 • Związek zawierany przed łotewskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu miejscowemu.

  W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: