close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej

   

   

   

  MONIKA MICHALISZYN

   

   

                                                                

   

   

  Monika Michaliszyn jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii). Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 1998–2003 kierowała specjalizacją Międzynarodowe Związki Kulturowe Łotwa–Polska w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Tam też założyła i kierowała – w latach 2002–2003 – Centrum Informacji o Języku i Kulturze Polskiej. Od 2003 do 2006 r. była wykładowcą w Studium Europy Wschodniej oraz Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2005 pracowała w Katedrze Bałtologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2006–2007 pełniła funkcję głównego doradcy ds. międzynarodowych Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, w 2007 r. była doradcą oraz pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z krajami bałtyckimi oraz połączeń energetycznych pomiędzy Polską a Litwą. Od 2006 r. była pracownikiem naukowym w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 z jej inicjatywy powstała Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierowała do 2018 r. W 2015 r. pełniła funkcję koordynatora działań współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z krajami Regionu Morza Bałtyckiego. Autorka wielu ekspertyz i publikacji naukowych oraz prasowych na temat Łotwy i państw bałtyckich, a także międzynarodowych projektów i seminariów (np. Warszawskie Spotkania z Rygą, Jak bliskie jest nasze morze?, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w regionie Morza Bałtyckiego, Polish Stakeholder Seminar Policy Area Education Research and Employability in the EU Strategy of the Baltic Sea Region).

   

  Fot. K. Sitkowski

  Tagi: ambasador

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: