close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 września 2018

  We wtorek, 4 września listy uwierzytelniające na ręce Prezydenta Łotwy Raimondsa Vējonisa złożyła Pani Monika Michaliszyn, Ambasador Pełnomocna i Nadzwyczajna Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej.

  W czasie dwustronnego spotkania z Ambasador, Prezydent Łotwy z uznaniem ocenił znakomite relacje bilateralne pomiędzy Polską i Łotwą oraz aktywny dialog polityczny, przywołał przy tym niedawną oficjalną wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Małżonką na Łotwie, która odbyła się 26–28 czerwca 2018 r. Podziękował również za wkład Polski we wzmacnianie bezpieczeństwa Łotwy, szczególnie zaangażowanie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Wielonarodową Grupę Batalionową NATO na Łotwie. Pozytywnie ocenił także ścisłą współpracę obu krajów w rozwijaniu regionalnych projektów transportowych i infrastrukturalnych. Ambasador M. Michaliszyn zaznaczyła, iż istotnym elementem jej misji dyplomatycznej na Łotwie będzie wzmacnianie obecności języka i kultury polskiej na uczelniach wyższych na Łotwie.

   

  Obie strony podkreśliły wspólnotę losów historycznych Polski i Łotwy, przede wszystkim w kontekście obchodów 100-lecia niepodległości. Omówiono także dotychczasowe zaangażowanie w rozwijanie aktywnego dialogu pomiędzy samorządami obu krajów.

   

  Monika Michaliszyn jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii). Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 1998–2003 kierowała specjalizacją Międzynarodowe Związki Kulturowe Łotwa–Polska w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Tam też założyła i kierowała – w latach 2002–2003 – Centrum Informacji o Języku i Kulturze Polskiej. Od 2003 do 2006 r. była wykładowcą w Studium Europy Wschodniej oraz Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2005 pracowała w Katedrze Bałtologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2006–2007 pełniła funkcję głównego doradcy ds. międzynarodowych Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, w 2007 r. była doradcą oraz pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z krajami bałtyckimi oraz połączeń energetycznych pomiędzy Polską a Litwą. Od 2006 r. była pracownikiem naukowym w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, w której rozbudowała specjalizację języka i kultury łotewskiej łotewskiej. W 2013 z jej inicjatywy powstała Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierowała do 2018 r. W 2015 r. pełniła funkcję koordynatora działań współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z krajami regionu Morza Bałtyckiego. Autorka wielu ekspertyz i publikacji naukowych oraz prasowych na temat Łotwy i państw bałtyckich, a także międzynarodowych projektów i seminariów (np. Warszawskie Spotkania z Rygą, Jak bliskie jest nasze morze?, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w regionie Morza Bałtyckiego, Polish Stakeholder Seminar Policy Area Education Research and Employability in the EU Strategy of the Baltic Sea Region).

   

  Źródło: www.president.lv; www.msz.gov.pl

  akredytacja_1
  akredytacja_2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: