close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lutego 2016

  9 lutego Ambasador Ewa Dębska odwiedziła Bibliotekę Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego gdzie w towarzystwie Dyrektor Biblioteki Venty Kocere oraz Kierownik Działu Rękopisów i Rzadkich Książek Ajii Taimiņi miała okazję zapoznać się z bogatymi zasobami książek, druków, rękopisów i fotografii dotyczącymi Polski.

  O bogactwie poloników w Bibliotece Akademickiej napisał literaturoznawca, kulturoznawca oraz poeta Ojārs Zanders w artykule zawartym w publikacji Ambasady RP w Rydze z 1994 r. pt. „Kultura Polska na Łotwie”. Ponad 600 eksponatów ze zbiorów poloników Biblioteki Akademickiej zostało zaprezentowanych podczas zorganizowanej w 1993 roku wystawy „Kontakty historyczne i kulturalne Polski i Łotwy”.

  Zbiory poloników obejmują okres od czasów Gutenberga (XV w.) aż po współczesność. Do najcenniejszych zabytków na leży Łacińska Biblia  (Biblia Latina) z 1483 r. pochodząca ze zbiorów polskiego magnata bp. Józefa Andrzeja Załuskiego (1701–1774). Biblioteka posiada zbiory związane ze znanymi polskimi rodami szlacheckimi z Polski i Litwy – Zamojskich i Radziwiłłów, a także szlachty z Łotwy – Borchów, znakomity dorobek folklorysty, etnografa i wydawcy – Gustawa Manteuffla (1832–1916). Ważnym elementem zbioru są także tłumaczenia klasyki literatury polskiej – w tym dzieł Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i in. na język łotewski.

   

  Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki Akademickiej i odkrywania bogatej historii kontaktów polsko-łotewskich.

  AB_1
  AB_2
  AB_3
  AB_4
  AB_5
  AB_6
  AB_7
  AB_8
  AB_9

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: