close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 października 2018

  29 października w Ławkiesach odbyła się uroczystość odsłonięcia odnowionej kwatery wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, w której pochowanych jest 74 polskich legionistów poległych na przełomie sierpnia i września 1919 r. w walkach z wojskami bolszewickimi na terenie Łatgalii.

  Uroczystość zainaugurowała msza święta w  kościele katolickim pw. Piotra i Pawła w Ławkiesach celebrowana przez biskupa diecezji jełgawskiej Edvardsa Pavlovskisa. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele polskich i łotewskich władz oraz instytucji państwowych i samorządowych, a także licznie zgromadzeni przedstawiciele społeczności polskiej na Łotwie. W czasie uroczystości głos zabrał Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Senator Artur Warzocha, a także przedstawiciele resortów obrony i kultury Republiki Łotewskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Łotewskiej Jānis Karlsbergs oraz sekretarz parlamentarna Ministerstwa Kultury Republiki Łotewskiej Marika Zeimule. Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali okolicznościowych listów Ministra Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury RP, Min. Jarosława Sellina oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Min. Jana Józefa Kasprzyka.

   

  W skład polskiej delegacji na uroczystościach weszli przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych radca minister Arkadiusz Michoński, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jan Ambroziak oraz prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Ambasadę RP w Rydze reprezentowali Ambasador Monika Michaliszyn, konsul Małgorzata Hejduk-Gromek oraz attaché obrony ppłk. Piotr Pomazany.

   

  W uroczystości na cmentarzu katolickim w Ławkiesach uczestniczyli stacjonujący na Łotwie żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego pod dowództwem mjr. Arkadiusza Skórnóga. Po wyświęceniu kwatery, gwardia honorowa Wojska Polskiego odczytała Apel Pamięci oraz oddała salwę honorową na cześć poległych żołnierzy polskich. Następnie przedstawiciele władz polskich i łotewskich dokonali uroczystego odsłonięcia kwatery oraz złożyli okolicznościowe wieńce.

   

  Na przełomie sierpnia i września 1919 r. wojsko polskie dowodzone przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego wraz z żołnierzami litewskimi i przy wsparciu francuskich czołgów uczestniczyło w walkach z bolszewikami o Grzywę i Dyneburg. 74 poległych wówczas polskich żołnierzy z 1 Dywizji Piechoty Legionów spoczywa w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, którą dziś otwieramy po renowacji. Jesienią 1919 roku pochowano w Ławkiesach 65 żołnierzy Wojska Polskiego. W 1995 roku samorząd Rejonu Dyneburskiego we współpracy z polską społecznością odtworzył mogiły ziemne oraz ustawił metalowy krzyż i głaz z pamiątkową inskrypcją. Wcześniej w okresie międzywojennym rodzina kaprala Mieczysława Monsiora ufundowała dla niego osobny nagrobek. Przed rokiem, 21 października, w kwaterze pochowano szczątki jeszcze 9 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1919 roku. Ich leśne mogiły zidentyfikowano w pobliskiej Katymiółce w trakcie wykopalisk i badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2017. Renowację kwatery przeprowadzono w latach 2017-2018 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Senatu RP, we współpracy ze Związkiem Polaków na Łotwie oraz Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

  IMG_2225
  IMG_2231
  IMG_2239
  IMG_2252
  IMG_2256
  IMG_2269
  IMG_2278
  IMG_2284
  IMG_2318
  IMG_2326
  IMG_2328

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: