close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 czerwca 2017

  W dniach 28 czerwca–2 lipca br. w Krasławiu odbywają się imprezy okolicznościowe i nabożeństwa związane z przypadającą w br. 250-rocznicą powstania kościoła pw. św. Ludwika w Krasławiu.

  Wzniesiony w latach 1756–1767. kościół pw. św. Ludwika w Krasławiu jest zabytkiem unikatowym pod względem historycznym i artystycznym, a także istotnym elementem wspólnego dziedzictwa kulturowego obu krajów. Kościół został ufundowany przez właścicieli pałacu – hrabiego Konstantego Ludwika Platera oraz Augustę z Ogińskich. W 1757 r. przy kościele działalność rozpoczęła pierwsza na terytorium Łotwy uczelnia kształcąca katolickich duchownych – Seminarium Duchowne w Krasławiu. W br. kościół obchodzi potrójną rocznicę – 260-lecie założenia seminarium duchownego w Krasławiu, 250-lecie wybudowania Kościoła i 240-lecie jego konsekracji.

   

  28.06. obchody zainaugurowała międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem specjalistów z zakresu historii, historii sztuki, dziedzictwa narodowego oraz literatury z Polski i Łotwy, pt. „250-lecie kościoła pw. św. Ludwika w Krasławiu”.

   

  Pierwszy panel konferencji z udziałem przedstawicieli Łotewskiej Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków – prof. Ruty Kamińskiej oraz Dace Čoldere, konserwatorów zabytków z Polski – pana Tomasza Dziurawca oraz Łotwy – Pana Dmitrijsa Laščetko oraz Zane Kelere poświęcony był projektom skierowanym na zachowanie dziedzictwa kulturowego w Krasławiu. Przedstawiono dotychczasowe działania instytucji i resortów kultury z obu krajów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w Krasławiu. Inaugurując konferencję, Ambasador RP na Łotwie E. Dębska poinformowała o przyznaniu przez spółkę ubezpieczeniową PZU/Balta środków finansowych na renowację fresku na fasadzie kościoła. Szczegółowo omówiono współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i trwający w latach 2003–2015 projekt renowacji obrazu ołtarzowego z pracowni Jana Matejki pt. „św. Ludwik wyrusza na wojnę krzyżową”, a także fresku w ołtarzu głównym autorstwa Filippo Castaldiego. Strona łotewska poinformowała o przebiegu prac konserwatorskich w zakrystii kościoła św. Ludwika w Krasławiu, a także o planowanych pracach związanych z renowacją fasady kościoła, które rozpoczną się latem br. Uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać referatu Zastępcy Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKDiDN Pani Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, pt. „Inflanty Polskie – Łatgalia. Wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Łotwy”, prezentującego zaangażowanie MKiDN w projekty z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego na Łotwie, a także historyczno-kulturalne kontakty pomiędzy Polską a Łotwą. Tekst referatu jest dostępny tu.

   

  Drugi panel konferencji koncentrował się wokół wspólnej historii Polski i Łotwy związanej z terytorium dawnych Inflant Polskich (Łatgalii). Prof. H. Soms z Uniwersytetu w Daugavpils zaprezentował historię powstania albumu „Terra Mariana”, prof. L. Leikuma z Uniwersytetu Łotewskiego przedstawiła wkład absolwentów seminarium duchownego w Krasławiu w rozwój piśmiennictwa w regionie Łatgalii oraz zachowanie języka łatgalskiego. Prof. S. Kalvane z Ryskiej Fili Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego omówiła działalność Cecylii Plater oraz sióstr Szarytek w Krasławiu. Słuchacze mogli się również zapoznać z referatem prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Doroty Samborskiej-Kukuć, pt. „Okiem Platerów. Literacka topografia Krasławia”.

   

  Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, w tym lokalnej społeczności polskiej, a także mediów – przedstawicieli Łotewskiego Radio i „Radio Marija Latvija”, które w okresie wakacyjnym będzie cyklicznie prezentowało zapis przebiegu konferencji.

   

  Organizacja konferencji oraz udziału orkiestry dętej z Sejn w uroczystościach rocznicowych w Krasławiu została dofinansowana ze środków Ambasady RP w Rydze.

   

   

  IMG_7808
  IMG_7814
  IMG_7836
  IMG_7838
  IMG_7847
  IMG_7848
  IMG_7850
  IMG_7854
  IMG_7855
  IMG_7867
  IMG_7877
  IMG_7897
  IMG_7901
  Foto_R
  IMG_7908
  IMG_7912
  Fot R
  IMG_7866

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: