close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INNE


 • Ważne dla osób planujących wyjazd do Polski i UE

   

  Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia dla wwozu do Unii Europejskiej niektórych produktów żywnościowych.

  Wszystkich udających się do Polski informujemy, że polskie służby celne będą bezwzględnie egzekwować treść rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 206/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie wprowadzenia do Wspólnoty osobistych przesyłek  produktów pochodzenia zwierzęcego (…).

   W związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do bardzo ścisłego przestrzegania ww. rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu tego rodzaju produktów na terytorium UE.

   W celu uniknięcia kłopotów na granicy prosimy o wzięcie powyższego pod uwagę przed planowanym wyjazdem do Polski.

   Szczegółowa informacja w języku polskim, angielskim i rosyjskim.     

  Link do strony: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4595

   

  Ryga, 5.10.2016 r.


  Fundacja „Polonia Gospodarcza Świata” w dniach 24-26 września br. organizuje w Warszawie XIX Światową Konferencję Gospodarczą Polonii. Więcej informacji (pobierz)


  Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu w Republice Łotewskiej

   

  Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu w Republice Łotewskiej reguluje Ustawa o ruchu drogowym z 1 października 1997 roku IV dział, rozdział Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego:

   

  - artykuł 28 Zakaz prowadzenia pojazdów,

  - artykuł 29 Odebranie prawa jazdy,

  - artykuł 43.1 system punktów karnych,

  - artykuł 43.5  stwierdzenie odurzenia alkoholowego, narkotykowego oraz innego,

   

  a także przepisy łotewskiego Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział X, rozdział Wykroczenia administracyjne w ruchu drogowym).


  KPA przewiduje kary: pozbawienia wolności do roku, krótkoterminowego pozbawienia wolności, pozbawienia wolności z robotami przymusowymi, grzywnę finansową z odebraniem prawa jazdy na okres do pięciu lat, z konfiskatą pojazdu lub bez. Za spowodowanie wypadku, w którym osoba odniosła obrażenia ciała średniego stopnia lub następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, przewiduje się karę pozbawienia wolności od trzech do piętnastu lat, wraz z konfiskatą lub bez konfiskaty pojazdu oraz pozbawienie prawa jazdy do lat 10.

  W ustawodawstwie łotewskim istnieje system punktów karnych. Zgodnie z artykułem 43.1 System punktów karnych, maksymalna ilość punktów dla kierowcy, który posiada prawo jazy od maksymalnie 2 lat wynosi 10, dla pozostałych kierowców 16. Maksymalna ilość punktów za jedno wykroczenie to 8. W zależności od wagi wykroczenia, punkty tracą swoją moc po upływie od dwóch do pięciu lat. Jeśli kierowca uzbiera 4 punkty karne, otrzymuje upomnienie; jeśli 8 punktów – jest zobowiązany do uczestnictwa w cyklu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa drogowego; jeśli 10 punktów i posiada prawo jazdy krócej niż dwa lata - zakaz używania prawa jazdy na rok lub do momentu zredukowania maksymalnej ilości punktów; 12 punktów – kierowcę czeka ponowny egzamin; jeśli 16 punktów - zakaz używania prawa jazdy na rok lub do momentu zredukowania maksymalnej ilości punktów.

   

  Ustawodawstwo łotewskie przywiduje grzywnę, pozbawienie prawa jazdy, areszt oraz punkty karne za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu.

  Poniższa tabela uwzględnia zarówno przepisy Łotewskiego Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział X, rozdział Wykroczenia administracyjne w ruchu drogowym), jak i przepisy Rady Ministrów nr 551 ”Przepisy regulujące system punktów karnych”:

   

  149.15. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków narkotykowych lub innych środków odurzających

   

  Grzywna

  Pozbawienie prawa jazdy

  Areszt (doba)

  punkty

  (1) za prowadzenie pojazdów, jeśli w wydychanym powietrzu lub we krwi koncentracja alkoholu przekracza 0,2 promile, ale nie przekracza 0,5 – grzywna dla kierowców kategorii  D1, D, D1E, DE, TRAM i TROL lub osoby, która posiada prawo jazdy krócej niż dwa lata

   

  EUR 210,00 - 400,00

  6 miesięcy

   

  6

  2) za prowadzenie pojazdów, jeśli w wydychanym powietrzu lub we krwi koncentracja alkoholu przekracza 0,5 promile, ale nie przekracza 1 promila

   

  Rower, moped - EUR 40,00;

  Inni kierowcy -EUR 430,00- 640,00

   

  Inni kierowcy 1 rok

   

  8

  (3) za prowadzenie pojazdów, jeśli w wydychanym powietrzu lub we krwi koncentracja alkoholu przekracza 1 promil, ale nie przekracza 1,5 promila

   

  Rower, moped-EUR 120,00

  Inni kierowcy -EUR 850,00- 1200,00

   

  Inni kierowcy 2 lata

  5-10

  8

  (3) za prowadzenie pojazdów, jeśli w wydychanym powietrzu lub we krwi koncentracja alkoholu przekracza 1,5 promila

   

  Rower, moped - EUR 170,00;

  Inni kierowcy - EUR 1200,00- 1400,00

   

  Inni kierowcy 4 lata

  10-15

  8

  (7) za używanie napojów alkoholowych, środków narkotykowych lub odurzających po wypadku drogowym, a także po tym jak środek transportu został zatrzymany na żądanie pracownika policji, straży granicznej (na granicy lub w strefie przygranicznej) do momentu kontroli, która określa koncentracje alkoholu lub innych środków we krwi, lub do zwolnienia z kontroli

   

  Rower, moped EUR 170,00;

  Inni kierowcy -

  EUR 1200,00

  - 1400,00

   

  Inni kierowcy-4 lata

  10-15

  8

  (8) za odmowę kontroli medycznej dla określenia koncentracji alkoholu, środków narkotykowych lub odurzających

  Rower, moped- EUR 170,00;

  Inni kierowcy -

  EUR 1200,00

   

  Inni kierowcy-4 lata

  10-15

  8

   

   

  [lipiec 2016 r.]


  KOMUNIKAT

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku (Dz.U. 2016, poz. 840) w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką, w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

  Przywrócenie kontroli ma charakter tymczasowy i związane jest z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie oraz organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej i Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.


  MSZ uruchomiło tymczasowe punkty wizowe dla uczestników Światowych Dni Młodzieży

   

  Od 4 maja pielgrzymi mogą aplikować o wizy w specjalnie uruchomionych punktach w Manili na Filipinach i w stolicy Ekwadoru, Quito. Za tydzień ruszą także prace tymczasowej placówki w Santo Domingo na Dominikanie.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o uruchomieniu trzech punktów wydawania wiz w krajach, w których nie ma polskiego urzędu konsularnego, a skąd jednocześnie spodziewana jest znaczna liczba uczestników ŚDM 2016. Wytypowane lokalizacje to: Quito (Ekwador), Manila (Filipiny) i Santo Domingo (Dominikana). Tymczasowe punkty wizowe będą działać w następujących terminach: 4 maja – 18 lipca (w Manili i w Quito) oraz 11 maja – 19 lipca (w Santo Domingo). W pozostałych państwach, w których Polska nie ma swoich placówek, wiz udzielać będą zarówno urzędy konsularne państw strefy Schengen, z którymi Polska podpisała stałe umowy o reprezentacji, czyli Czech, Holandii, Szwajcarii i Szwecji, jak i państw, do których zwrócono się o udzielenie pomocy wizowej w ramach przygotowań do ŚDM, czyli Francji, Niemiec, Belgii, Norwegii, Portugalii i Włoch.

   

  Dzięki utworzeniu tymczasowych punktów wizowych oraz współpracy z państwami strefy Schengen, wizy będą wydawane uczestnikom ŚDM w 40 krajach, w których Polska nie posiada własnych urzędów konsularnych. W połączeniu z siatką istniejących już polskich placówek pozwala to na dotarcie do prawie wszystkich krajów, z których pochodzą pielgrzymi.

   

  Równolegle MSZ uruchomiło stronę internetową dedykowaną ŚDM 2016 w Krakowie, na której zawarte zostały szczegółowe informacje nt. procedury wizowej dla pielgrzymów.

   


  Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dla uczestników ŚDM nt. świadczeń zdrowotnych.


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: