close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 maja 2017

  „Europa zjednoczona, spójna będzie Europą silniejszą i tego chcą wszystkie cztery państwa obecne na dzisiejszym spotkaniu” – zadeklarowała szefowa polskiego rządu na spotkaniu w Estonii 8 maja.

  „Dzisiejsze spotkanie było okazją do bardzo dobrych rozmów o naszej współpracy i dialogu w regionie” – mówiła premier Beata Szydło dziękując za zaproszenie do Tallina. Szefowa polskiego rządu podkreśliła znaczenie współpracy i wzajemnego partnerstwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

  Bezpieczeństwo, projekty energetyczne i infrastrukturalne.

   

  „Wspólnie realizujemy projekty energetyczne i infrastrukturalne” – oświadczyła szefowa polskiego rządu. Premier Szydło zwróciła uwagę na zbieżność interesów czterech krajów bałtyckich. Podkreśliła, iż współpracując na forach międzynarodowych bałtyckie kraje aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów w regionie i na świecie. „Dalsza intensyfikacja naszych relacji zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym nabiera szczególnego znaczenia wobec złożonej i niepewnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w tej części Europy”.

   

  Premier podkreśliła, że Polska angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich. „Od 1-ego maja Polski Kontyngent Orlik po raz siódmy bierze udział w ochronie przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing.”

   

  Beata Szydło zwróciła uwagę na to, iż polscy żołnierze uczestniczą także w licznych ćwiczeniach i manewrach organizowanych na terytorium państw bałtyckich. Podkreśliła także, iż Polska nie ustaje w wysiłkach na rzecz wzmocnienia obecności NATO w regionie Bałtyku. „Aktywnie włączamy się również w projekty wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne naszych państw w szerszym wymiarze, także całego regionu Unii Europejskiej. „Kontynuujemy realizacje przedsięwzięć infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica i Via Baltica. Mamy nadzieję na wykorzystanie możliwości ubiegania się o środki finansowe UE na realizację zadań zaplanowanych w ramach tych projektów”.

   

  Jedność i spójność Unii Europejskiej

   

  Premier Beata Szydło oświadczyła, iż dzisiejsze spotkanie stanowiło dobrą okazję do konstruktywnej rozmowy na temat przyszłości Unii Europejskiej. „Przed nami Brexit, ważne rozmowy o tym jak ułożyć dobre relacje i stosunki pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zgodziliśmy się, że kluczem w tych rozmowach musi być jedność i spójność Unii Europejskiej. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli mówić o przyszłości Europy” – zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

   

  Jednolity rynek  fundamentem Unii Europejskiej

   

  W trakcie rozmów z szefami rządów krajów bałtyckich premier Beata Szydło podkreśliła znaczenie jednolitego rynku UE.  Premier powiedziała, że „z punktu widzenia Polski to jeden z poważniejszych problemów, który rysuje się na horyzoncie przyszłości Unii Europejskiej”. Dodała, że „sygnały płynące z różnych części Europy podważające ideę wspólnego rynku są niepokojące. Musimy bardzo mocno bronić tego, co stanowi fundament Unii Europejskiej. Jednolity rynek jest przyszłością Unii Europejskiej i ta świadomość w państwach członkowskich musi być mocno podkreślana” – zaakcentowała Beata Szydło.

   

  Na zakończenie konferencji premier Beata Szydło wyraziła nadzieję na konstruktywną współpracę podczas estońskiego przewodnictwo w Radzie UE. Estonia obejmie tę rolę na początku lipca. Będzie to pierwsza w historii unijna prezydencja tego kraju.

   

  Źródło: www.premier.gov.pl

  Tallinn_1
  Tallinn_1
  Tallinn_2
  Tallinn_2
  Tallinn_3
  Tallinn_3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: