close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 23 października 2017

  „Jestem dzisiaj tutaj, by w imieniu Rzeczypospolitej, oddać hołd dziewięciu żołnierzom Wojska Polskiego” – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin podczas uroczystego pochówku Polskich Legionistów na cmentarzu w Ławkiesach w dniu 21 października.

  Podczas uroczystości, Minister J. Sellin podkreślił, że „dzisiaj, kiedy wypełniamy obowiązek pamięci względem dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego poległych jesienią 1919 roku, dajemy najdobitniejsze świadectwo, iż żaden polski żołnierz nie może pozostać zapomniany”. Hołd poległym żołnierzom złożyła także Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, Attaché obrony płk. Roman Opalach, grupa żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego na Łotwie, a także przedstawiciele Narodowej Gwardii RŁ. W ramach uroczystości Julita Turos odczytała list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

   

  Uroczystą Mszę Św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Ławkiesach celebrował Biskup Diecezji Jelgawskiej Edward Pawłowski.

   

  Polegli żołnierze należeli do 1 Dywizji Legionów, która w latach 1919-1920 pod dowództwem gen. Edwarda Rydza Śmigłego brała udział w tzw. Kampanii Łatgalskiej. W czasie walk połączone siły polsko-łotewskie wyzwoliły terytorium Łatgalii z rąk bolszewików. Polegli żołnierze zostali w roku 1919 pochowani w miejscowości Katymiołka. W trakcie wykopalisk i badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2017 groby zidentyfikowano i przeprowadzono ekshumację. Legioniści zostali pochowani obok towarzyszy broni na cmentarzu w Ławkiesach, gdzie znajdują się zbiorowe mogiły kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku Piechoty Legionów. Zostali tu pochowani również żołnierze polegli w walkach o Grzywę (łot. Grīva, 27-28 września 1919 r.).

   

  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Dyneburski Oddział Związku Polaków na Łotwie „Promień” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz we współpracy z Ambasadą RP w Rydze i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

  IMG_9263
  IMG_9264
  IMG_9289
  IMG_9297
  IMG_9304
  IMG_9306
  IMG_9312
  IMG_9332
  IMG_9335
  IMG_9340
  IMG_9351
  IMG_9375
  IMG_9380
  IMG_9387
  IMG_9391
  IMG_9393
  IMG_9410
  IMG_9442

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: